Doğal Taş Standartları

dogal tas 01
Granit küptaş gibi doğal taşların kullanım yerlerini belirlemede ve kullanım yerine uygun olup olmadıklarını saptamada standartlar etkin rol oynar. Standartlara uygun olan doğal taşlar ticari olarak alınıp satılabilirken, standart dışı olan doğa taşlar ise piyasadan çıkartılmakta veya yaygın kullanım olanağı bulamamaktadır. Bu yolla daha kaliteli ve dayanımı yüksek olan doğal taşlar renk, desen gibi benzerliklerinden dolayı standart dışı olan doğal taşlardan ayrılarak, gereksiz rekabet önlenmiş olmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’de Türkiye’deki doğal taşlar için ASTM kaynaklı olan ilgili standartları uyarlayarak mevcut düzenlemeleri getirmiştir. Satış sözleşmelerinde de doğal taş için aranan özellikler ilgili standartlar referans alınarak düzenlenmektedir.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.