Tokyap Granit Küptaş

Tokyap granit küp taş ve plaka taş, sağlamlığına ek olarak yapılara kattığı estetik görünümle de yıllarca bozulmadan kullanılabilirler.

Granit doğal taşı, değişik kalınlık ve ölçülerde kesilen granit küp taş ve plaka taş biçimlerinde, mimari yapıların her aşamasında, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Granit Küp Taş ve Bordür

kuptas 01

Granit küp taş; sert peyzaj ürünleri arasında en yaygın kullanım alanına sahiptir. Granit küptaş, özellikle yüksek mukavemet değeri ve ömrü sebebiyle çok tercih edilmektedir. Granit küp taş; teknik verilerine bakıldığında da, 2.7 t/m3 özgül ağırlığa sahip olduğu için, ömür boyu kullanım olanağı sağlamaktadır. Tabi ki, granit küptaş ve bordür işçiliğinin düzgün yapılması da ürünün dayanımında önemli bir unsurdur.

Tokyap Madencilik‘ in yurtiçi pazara sunduğu granit küp taş ürünleri arasından en çok tercih edilen boyutlar: 8x10x10 cm, 6x8x8 cm, 4x6x6 cm kesimleridir.  Granit bordür olarak ise 10x20x50 cm ve 10x20x40 cm boyutları en başta tercih edilmektedir.

Dekoratif Doğal Yapı Taşları

doğaltaş 02

Günümüzde yapılarda genellikle yüzeyleri düzeltilerek parlatılmış granit, andezit, bazalt gibi doğal taş ürünleri kullanılmaktadır. Bu doğal taşlar arasında granit küp taş en sık kullanım alanına sahiptir. Özel işlemlerle yüzeyi pürüzlü hale getirilmiş ve parlatılmadan kullanılan cephe kaplaması, ve döşeme uygulamaları da son zamanlarda yaygınlaşmıştır.

Granit küptaş, yapıların düşey yüzeylerinde (iç ve dış), taban döşemesinde, merdiven basamaklarında ve dekoratif amaçlı gerçekleştirilen her türlü kaplamalarda doğal taşlar tercih edilmektedir.  Yol ve kaldırım döşemesi, bordür taşı, duvar ve dayanma yapısı malzemesi, çatı örtüsü, kıyı tahkimatı, dalgakıran ve baraj inşaatı, agrega üretimi gibi geniş bir alanda kullanılan doğal taşlar için “yapı taşı” terimi kullanılmaktadır.

Doğal taş sektörü kapsamı içinde ise yalnızca peyzaj amaçlı kullanılanlar “yapı taşı” olarak kabul edilmektedir. Bunlara örnek olarak granit, bazalt ve andezit gibi taşlar sayılabilir. Granit küptaş ürün ebat ve kesimleri ise kullanım alanlarına göre farklılıklar göstermektedir. Bu taşlar ebat ve şekillerine göre, yapıların temel ve duvarlarında, bahçe ve istinat yapılarında, bordur taşı üretiminde, yol, kaldırım ve duvar kaplamasında, çatı örtüsünde ve kent mobilyaları üretiminde kullanılmaktadır.

Kentsel Çevrenin Biçimlenmesinde Granit Küptaş

granitkuptas24

Ülkemizde hızlı kentleşme, 1960’lı yıllardan itibaren artmış ve giderek toplumsal bir sorun olarak önem kazanmaya başlamıştır. 1970’li yıllardan sonra belediyeler; alt yapı hizmetleri konusunda giderek artan aksaklıklar nedeniyle ve kentsel gelişime ayak uydurmak için halk arasında arnavut kaldırımı olarak da bilinen granit küptaş uygulamalarına ağırlık vermiştir.

Kentlerimizde belediyelerce ve ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilen arnavut kaldırımı uygulamaların yaygınlaştığı günümüzde, özellikle kentsel çevrenin biçimlenmesinde granit küp taş kullanımının, ürünlerin çevreyle ve alt yapıyla bütünleşmesinde önemi açıktır.

Bir kent, parkları, bahçeleri, dinlenme yerleri ve kaldırımları ile insanlara günlük yaşamlarında kolaylık, huzur ve aynı zamanda da estetik duygular vermelidir. Bir kentin bireylere kolaylık sağlayan, rahatlık veren ve estetik duygularına cevap veren çeşitli dekor ve biçimlerde granit küptaşlarla bezenmiş süslü köşeleri de olmalıdır. Sağlıklı, estetik ve kullanışlı kentsel alanlar, kentlilerin doğal ihtiyacıdır. Tarif edilen bu ideal kent ortamını sağlamak için en dayanıklı, uzun ömürlü ve kolaylıkla uygulanabilen malzeme granit küp taştır.

Granit Küp Taş Kullanım Alanları

granitkuptas25

Dış mekanların en çok kullanılan yer kaplama malzemesi granit küptaş , alışılmış arnavut kaldırımı biçimiyle dış zeminlerin vazgeçilmez döşeme taşı olarak kendini kanıtlamıştır. Bir çok toplu konut alanında da rahatlıkla kullanılan ve her türlü mimariye uyum gösteren granit küp taş, sağlamlığının yanı sıra dekoratif görünümüyle de ihtiyacınıza en iyi ve en ucuz şekilde cevap verebilmektedir.

Özellikle motorlu taşıt trafiğine açık cadde, sokak, meydan ve araç park yerlerinde, şehir içi yol ve tretuar kaplamalarında, sanayi alan ve yollarında, ticari merkezlerde, yaya kaldırımı ve yaya yollarında, fabrika çevreleri ve benzeri yoğun çalışmalara maruz kalan bölgelerde yıllarca bozulmadan kullanılabilen granit küp taş, muhtelif renk seçenekleri sayesinde döşendiği ortama kolaylıkla uyum saglamaktadır.

Yukarıda saydığımız yaygın kullanım alanlarının sonucu olarak, granit küptaş yapı elemanlarının gerek dünyada gerekse ülkemizde kullanımı giderek artmaktadır ve daha da artacağı düşünülmektedir.

Doğal Taş Standartları

dogal tas 01
Granit küptaş gibi doğal taşların kullanım yerlerini belirlemede ve kullanım yerine uygun olup olmadıklarını saptamada standartlar etkin rol oynar. Standartlara uygun olan doğal taşlar ticari olarak alınıp satılabilirken, standart dışı olan doğa taşlar ise piyasadan çıkartılmakta veya yaygın kullanım olanağı bulamamaktadır. Bu yolla daha kaliteli ve dayanımı yüksek olan doğal taşlar renk, desen gibi benzerliklerinden dolayı standart dışı olan doğal taşlardan ayrılarak, gereksiz rekabet önlenmiş olmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’de Türkiye’deki doğal taşlar için ASTM kaynaklı olan ilgili standartları uyarlayarak mevcut düzenlemeleri getirmiştir. Satış sözleşmelerinde de doğal taş için aranan özellikler ilgili standartlar referans alınarak düzenlenmektedir.